Hlavní strana

Základní údaje

Název školy:Základní škola Záboří nad Labem, okres Kutná Hora, příspěvková organizace
Adresa školy:Záboří nad Labem, Školní č.p. 71, PSČ: 285 74
Právní forma:příspěvková organizace
Zřizovatel:Obec Záboří nad Labem
IČ:75030748
Telefon:321 781 436
E-mail:zszaborinl@seznam.cz
Webové stránky:http://www.zszaborinl.cz

O Škole

Jsme dvoutřídní málotřídní škola s 1. až 4. postupným ročníkem. V letošním školním roce navštěvuje školu 24 žáků. V první třídě se vyučují žáci 1. a 4. ročníku, ve druhé třídě žáci 2. a 3. ročníku.

Výuka probíhá podle učebního dokumentu ŠVP pro základní vzdělávání s názvem Mluvit a naslouchat. ŠVP je zaměřen na environmentální výchovu, komunikaci a posílení vazeb v kolektivu, individuální přístup – posílení sebevědomí.

Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Obě třídy jsou také vybaveny interaktivními tabulemi, koutky pro práci na počítačích (1. třída 10 počítačů, 2. třída 5 počítačů), které mají připojení k internetu, herními koutky a moderními pomůckami.

Škola má k dispozici tělocvičnu, do které naši žáci docházejí do budovy MŠ.

Škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.

Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, které je vybaveno stavitelným nábytkem, řadou pomůcek, stavebnic a her.

Školní zahrada vedle školy je využívána k výuce tělesné výchovy, k sportovním i odpočinkovým činnostem dětí v době mimo vyučování. Na školní zahradě je vybudována venkovní učebna.

Škola zajišťuje pro žáky zájmové kroužky, které vedou pedagogičtí zaměstnanci. Jedná se o kroužek sportovní, čtenářský, anglického jazyka a počítačů.

Výhodou málotřídní školy je vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách individuální přístup k žákům, častý kontakt učitelů se žáky i v době mimo vyučování, spolupráce mezi spolužáky- starší pomáhají mladším.  

Respektujeme, že dítě je cenné takové, jaké je. Je důležité, aby dítě cítilo podporu, uznání, úctu a respekt.

Pracovníci školy

Ředitelka školy, učitelka 1. a 4.ročník:Mgr. Ivana Snížková
Třídní učitelka 2. a 3.ročník:Marie Gilarová
UčitelkaIng. Markéta Mikulková
VychovatelkaIvana Stará
ŠkolniceJana Klinkáčková